منابع آزمون کارشناسی ارشد 1

منابع آزمون کارشناسی ارشد ارتباطات

فهرست کامل منابع برای مطالعه و آمادگی جهت شرکت در آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعی

الف ـ مبانی کلی ارتباطات اجتماعی:

(مباحث شناخت وسایل ارتباط‌جمعی، نظریه‌های ارتباط‌جمعی، حقوق ارتباط‌جمعی، ارتباط بین‌المللی، مخاطبان ارتباطات) 

-         وسایل ارتباط‌ جمعی (جلد یکم)/ نویسنده: دکتر کاظم معتمدنژاد/ناشر: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی/ نوبت چاپ: پنجم ـ ۱۳۸۵/ سال انتشار: ۱۳۵۵/ تعداد صفحات: 1387 /  اهمیت مطالعه: ۵ (+ + + + +)

-         ارتباط‌شناسی: ارتباطات انسانی (میان‌فردی، گروهی، جمعی) / نویسنده: دکتر مهدی محسنیان‌راد / ناشر: انتشارات سروش / نوبت چاپ: ششم ـ ۱۳۸۴/ سال انتشار: ۱۳۶۹/ تعداد صفحات: ۵۷۴/ اهمیت مطالعه: ۵ (+ + + + +)

-         جامعه‌شناسی وسایل ارتباط‌ جمعی / نویسنده: ژان کازنو/ مترجمان: دکتر باقر ساروخانی، دکتر منوچهر محسنی/ ناشر: انتشارات اطلاعات/ نوبت چاپ: هشتم ـ ۱۳۸۴/ سال انتشار: ۱۳۶۵/ تعداد صفحات: ۴۱۴/ اهمیت مطالعه: ۵ (+ + + + +)

-         حقوق مطبوعات (جلد یکم)*/ نویسنده: دکتر کاظم معتمدنژاد/ ناشر: انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها/ نوبت چاپ: سوم ـ ۱۳۸۲/ سال انتشار: ۱۳۷۹ / تعداد صفحات: ۴۴۲/ اهمیت مطالعه: ۵ (+ + + + +)

-         مبانی ارتباطات جمعی/ نویسنده: دکتر سیدمحمد دادگران/ ناشر: انتشارات فیروزه/ نوبت چاپ: هشتم ـ ۱۳۸۴/ سال انتشار: ۱۳۷۴تعداد صفحات: ۲۲۰/ اهمیت مطالعه: ۵ (+ + + + +)

-         جامعه‌شناسی ارتباطات/ نویسنده: دکتر باقر ساروخانی/ ناشر: انتشارات اطلاعات / نوبت چاپ: شانزدهم ـ ۱۳۸۴/ سال انتشار: ۱۳۶۷/ تعداد صفحات: ۲۲۷ / اهمیت مطالعه: ۴ (+ + + +)

-         مبانی کلی ارتباطات جمعی/ نویسنده: دکتر داود زارعیان/ ناشر: انتشارات کارگزار روابط عمومی/ نوبت چاپ: اول ـ ۱۳۸۲/ سال انتشار: ۱۳۸۲/ تعداد صفحات: ۲۹۹/ اهمیت مطالعه: ۲ (+ +)

-         شناخت ارتباطات جمعی / نویسندگان: ملوین دفلور، اورت ای. دنیس/ مترجم: سیروس مرادی / ناشر: انتشارات دانشکده صدا و سیما/ نوبت چاپ: اول ـ ۱۳۸۳/ سال انتشار: ۱۳۸۳ / تعداد صفحات: ۷۵۴/ اهمیت مطالعه: ۵ (+ + + + +)

-         مقدمه‌ای بر نظریات و مفاهیم ارتباط‌ جمعی/ نویسنده: دکتر هرمز مهرداد/ ناشر: انتشارات فاران/ نوبت چاپ: اول ـ ۱۳۸۰ / سال انتشار: ۱۳۸۰/ تعداد صفحات: ۲۱۳/ اهمیت مطالعه: ۴ (+ + + +)

-         نظریه‌های ارتباطات/ نویسندگان: ورنر سورین، جیمز تانکارد/ مترجم: دکتر علیرضا دهقان/ ناشر: انتشارات دانشگاه تهران/ نوبت چاپ: دوم ـ ۱۳۸۴/ سال انتشار: ۱۳۸۱/ تعداد صفحات: ۵۷۵/ اهمیت مطالعه: ۵ (+ + + + +)

 

-         کاربرد نظریه‌های ارتباطات/ نویسندگان: سون ویندال، بنو سیگنایزر، جین اولسون/ مترجم: دکتر علیرضا دهقان / ناشر: انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها/ نوبت چاپ: اول ـ ۱۳۷۶/ سال انتشار: ۱۳۷۶/ تعداد صفحات: ۴۰۰/ اهمیت مطالعه: ۵ (+ + + + +)

-         نظریه‌های ارتباطات اجتماعی/ نویسنده: افشین رزاقی/ ناشر: نشر آسیم / نوبت چاپ: دوم ـ ۱۳۸۵ / سال انتشار: ۱۳۸۱/ تعداد صفحات: ۲۲۷ / اهمیت مطالعه: ۳ (+ + +)

-         درآمدی بر نظریه ارتباطات جمعی/ نویسنده: دنیس مک‌کوایل/ مترجم: دکتر پرویز اجلالی/ ناشر: انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها/ نوبت چاپ: دوم ـ ۱۳۸۵/ سال انتشار: ۱۳۸۲/ تعداد صفحات: ۴۶۹/ اهمیت مطالعه: ۴ (+ + + +)

-         نظریه رسانه‌ها/ نویسنده: فرد اینگلیس/ مترجم: محمود حقیقت‌کاشانی/ ناشر: انتشارات مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه‌ای صدا و سیما/ نوبت چاپ: اول ـ ۱۳۷۷/ سال انتشار: ۱۳۷۷/ تعداد صفحات: ۳۴۸/ اهمیت مطالعه: ۱ (+)

-         یک جهان، چندین صدا/ نویسنده: شن مک‌براید/ مترجم: ایرج پاد/ ناشر: انتشارات سروش/ نوبت چاپ: دوم ـ ۱۳۷۵/ سال انتشار: ۱۳۶۹/ تعداد صفحات: ۲۷۰/ اهمیت مطالعه: ۴ (+ + + +)

-         جریان بین‌المللی اطلاعات/ نویسنده: پروفسور حمید مولانا/ مترجم: دکتر یونس شکرخواه/ ناشر: انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها/ نوبت چاپ: اول ـ ۱۳۷۱/ سال انتشار: ۱۳۷۱/ تعداد صفحات: ۲۲۰ / اهمیت مطالعه: ۳ (+ + +)

-         گذر از نوگرایی/ نویسنده: پروفسور حمید مولانا/ مترجم: دکتر یونس شکرخواه/ ناشر: انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها/ نوبت چاپ: اول ـ ۱۳۷۱/ سال انتشار: ۱۳۷۱/ تعداد صفحات: ۳۲۹/ اهمیت مطالعه: ۱ (+)

-         ارتباطات جمعی و روابط بین‌الملل / نویسنده: دکتر علی‌اصغر کیا / ناشر: انتشارات آن/ نوبت چاپ: دوم ـ ۱۳۸۴/ سال انتشار: ۱۳۸۱/ تعداد صفحات: ۱۱۶/ قیمت: ۱۰۰۰۰ ریال/ اهمیت مطالعه: ۱ (+)

-         نظریه‌های جامعه‌اطلاعاتی/ نویسنده: فرانک وبستر/ مترجم: دکتر اسماعیل قدیمی/ ناشر: انتشارات قصیده‌سرا/ نوبت چاپ: دوم ـ ۱۳۸۴ / سال انتشار: ۱۳۸۰/ تعداد صفحات: ۴۸۸ / اهمیت مطالعه: ۴ (+ + + +)

-         جامعه‌اطلاعاتی:اندیشه‌های بنیادی، دیدگاه‌های انتقادی و چشم‌اندازهای جهان/ نویسنده: دکتر کاظم معتمدنژاد/ ناشر: انتشارات مرکز پژوهش‌های ارتباطات/ نوبت چاپ: اول ـ ۱۳۸۴/ سال انتشار: ۱۳۸۴/ تعداد صفحات: ۳۶۸/ اهمیت مطالعه: ۵ (+ + + + +)

-         اجلاس جهانی سران درباره جامعه‌اطلاعاتی (جلد یکم)، نویسنده: دکتر کاظم معتمدنژاد/ ناشر: انتشارات مرکز پژوهش‌های ارتباطات/ نوبت چاپ: دوم ـ ۱۳۸۲/ سال انتشار: ۱۳۸۲/ تعداد صفحات: ۲۳۴/ اهمیت مطالعه: ۲ (+ +)

-         عصر اطلاعات: ظهور جامعه شبکه‌ای (جلد اول)/ نویسنده: مانوئل کاستلز/ مترجمان: احمد علیقلیان، احمد خاکباز / ناشر: انتشارات طرح نو/ نوبت چاپ: چهارم ـ ۱۳۸۴/ سال انتشار: ۱۳۸۰ / تعداد صفحات: ۶۳۶ / اهمیت مطالعه: ۳ (+ + +)

-         مهارت‌های اجتماعی در ارتباطات میان‌فردی/ نویسندگان: اون هارجی، کریستین ساندرز و دیوید دیکسون/ مترجمان: خشایار بیگی، مهرداد فیروزبخت/ ناشر: انتشارات رشد/ نوبت چاپ: سوم ـ ۱۳۸۴/ سال انتشار: ۱۳۷۷/ تعداد صفحات: ۴۰۶/ اهمیت مطالعه: ۱ (+)

-         ارتباطات انسانی (مبانی)/ نویسنده: دکتر علی‌اکبر فرهنگی/ ناشر: موسسه خدمات فرهنگی رسا/ نوبت چاپ: نهم ـ ۱۳۸۴/ سال انتشار: ۱۳۷۳/ تعداد صفحات: ۳۶۰/ قیمت: ۳۲۰۰۰ ریال/ اهمیت مطالعه: ۳ (+ + +)

-         ارتباطات اقناعی، نویسنده: اتولر بینگر، مترجم: علی رستمی/ ناشر: انتشارات مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه‌ای صدا و سیما/ نوبت چاپ: اول ـ ۱۳۷۶/ سال انتشار: ۱۳۷۶/ تعداد صفحات: ۳۳۶/ اهمیت مطالعه: ۱ (+)

-         تلویزیون در زندگی کودکان ما/ نویسندگان: ویلبر شرام، جک لایل، ادوین بی‌پارکر/ مترجم: محمود حقیقت کاشانی/ ناشر: انتشارات مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه‌ای صدا و سیما/ نوبت چاپ: اول ـ ۱۳۷۷/ سال انتشار: ۱۳۷۷/ تعداد صفحات: ۵۲۳/ اهمیت مطالعه: ۱ (+)

-         رادیو و جامعه/ نویسنده: دکتر علی‌اصغر کیا/ ناشر: انتشارات مکث/ نوبت چاپ: اول ـ ۱۳۸۱/ سال انتشار: ۱۳۸۱/ تعداد صفحات: ۱۴۶/ اهمیت مطالعه: ۲ (+ +)

-         رادیو و توسعه/ نویسندگان: دکتر علی‌اصغر کیا، رحمان سعیدی/ ناشر: انتشارات مکث/ نوبت چاپ: اول ـ ۱۳۸۱/ سال انتشار: ۱۳۸۱/ تعداد صفحات: ۱۴۲/ اهمیت مطالعه: ۲ (+ +)

-         افکار عمومی/ نویسنده: ژودیت لازار/ مترجم: دکتر مرتضی کتبی/ ناشر: نشر نی/ نوبت چاپ: سوم ـ ۱۳۸۴/ سال انتشار: ۱۳۸۰/ تعداد صفحات: ۲۱۵/ اهمیت مطالعه: ۲ (+ +)

-         مبانی ارتباط، تبلیغ و اقناع/ نویسندگان: دکتر علی‌اصغر کیا، دکتر رحمان سعیدی/ ناشر: موسسه انتشارات ایران/ نوبت چاپ: اول ـ ۱۳۸۳/ سال انتشار: ۱۳۸۳/ تعداد صفحات: ۲۳۵/ اهمیت مطالعه: ۳ (+ + +)

-         مخاطب‌شناسی / نویسنده: دنیس مک‌کوایل/ مترجم: دکتر مهدی منتظرقائم/ ناشر: انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها/ نوبت چاپ: سوم ـ ۱۳۸۵/ سال انتشار: ۱۳۸۰/ تعداد صفحات: ۲۳۷/ اهمیت مطالعه: ۱ (+)

-         تکنیک‌های روابط‌عمومی/ نویسنده: دکتر رحمان سعیدی/ ناشر: انتشارات سمت/ نوبت چاپ: اول ـ ۱۳۸3/ سال انتشار: ۱۳83 / تعداد صفحات: 188/ اهمیت مطالعه: ۳ (+ + +)

-         مبانی ارتباطات (مبانی کلی ارتباط جمعی)/ نویسندگان: دکتر علی‌اکبر فرهنگی، دکتر غلامرضا آذری/ ناشر: انتشارات سنجش/ نوبت چاپ: اول ـ ۱۳۸۱/ سال انتشار: ۱۳۸۱/ تعداد صفحات: ۲۳۸/ اهمیت مطالعه: ۱ (+)

ب ـ اصول روزنامه‌نگاری:

(مباحث دروس شیوه نگارش فارسی در مطبوعات، اصول روزنامه‌نگاری، روزنامه‌نگاری عملی ۱ و ۲، ویراستاری و مدیریت اخبار)

-         روزنامه‌نگاری با فصلی جدید در بازنگری روزنامه‌نگاری معاصر/ نویسنده: دکتر کاظم معتمدنژاد با همکاری دکتر ابوالقاسم منصفی/ ناشر: مرکز نشر سپهر/ نوبت چاپ: پنجم ـ ۱۳۸۲ / سال انتشار: ۱۳۵۰/ تعداد صفحات: ۵۶۶/ اهمیت مطالعه: ۵ (+ + + + +)

-         روزنامه‌نگاری نوین/ نویسندگان: دکتر نعیم بدیعی، حسین قندی/ ناشر: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی/ نوبت چاپ: چهارم ـ ۱۳۸۳/ سال انتشار: ۱۳۷۸/ تعداد صفحات: ۴۹۱/ اهمیت مطالعه: ۵ (+ + + + +)

-         مقاله‌نویسی در مطبوعات/ نویسنده: حسین قندی/ ناشر: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی/ نوبت چاپ: سوم ـ ۱۳۸۳/ سال انتشار: ۱۳۷۶/ تعداد صفحات: ۱۴۶/ اهمیت مطالعه: ۴ (+ + + +)

-         روزنامه‌نگاری الکترونی/ نویسنده: مایک وارد/ مترجم: دکتر علی‌اصغر کیا / ناشر: موسسه انتشاراتی روزنامه ایران/ نوبت چاپ: اول ـ ۱۳۸۴/ سال انتشار: ۱۳۸۴ / تعداد صفحات: ۲۶۲/ اهمیت مطالعه: ۴ (+ + + +)

-         روزنامه‌نگاری تخصصی/ نویسنده: حسین قندی/ ناشر: انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها/ نوبت چاپ: اول ـ ۱۳۸۴/ سال انتشار: ۱۳۸۴/ تعداد صفحات: ۱۸۶/ اهمیت مطالعه: ۲ (+ +)

-         خبر/ نویسنده: دکتر یونس شکرخواه/ ناشر: انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها/ نوبت چاپ: هشتم ـ ۱۳۸۴/ سال انتشار: ۱۳۷۴/ تعداد صفحات: ۱۳۰/ اهمیت مطالعه: ۵ (+ + + + +)

-         روش‌های مصاحبه خبری/ نویسنده: دکتر مهدی محسنیان‌راد/ ناشر: انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها/ نوبت چاپ: ششم ـ ۱۳۸۴/ سال انتشار: ویرایش دوم ۱۳۷۷/ تعداد صفحات: ۲۶۰/ اهمیت مطالعه: ۵ (+ + + + +)

-         روزنامه‌نگاری حرفه‌ای (مجموعه مقالات)/ به اهتمام: سیدفرید قاسمی/ ناشر: انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها/ نوبت چاپ: سوم ـ ۱۳۸۰/ سال انتشار: ۱۳۷۴/ تعداد صفحات: ۲۲۶/ اهمیت مطالعه: ۴ (+ + + +)

-         شیوه نگارش فارسی در مطبوعات/ نویسنده: شادروان حسین عمادافشار/ ناشر: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی/ نوبت چاپ: دوم ـ ۱۳۷۶/ سال انتشار: ۱۳۷۲/ تعداد صفحات: ۱۹۲/ اهمیت مطالعه: ۴ (+ + + +)

-         مبانی نگارش رسانه‌ای/ نویسنده: دکتر امیدعلی مسعودی/ ناشر: انتشارات خجسته/ نوبت چاپ: سوم ـ ۱۳۸۶/ سال انتشار: ۱۳۸۰/ تعداد صفحات: ۱۸۴/ اهمیت مطالعه: ۴ (+ + + +)

-         آیین روزنامه‌نگاری و خبرنویسی/ نویسندگان: فریبا صیاد، دکتر علی‌اکبر فرهنگی/ ناشر: انتشارات سنجش/ نوبت چاپ: اول ـ ۱۳۸۱/ سال انتشار: ۱۳۸۱/ تعداد صفحات: ۲۰۲/ اهمیت مطالعه: ۳ (+ + +)

ج ـ زبان تخصصی (انگلیسی):

در حد درک متون تخصصی ارتباطات اجتماعی و واژگان، کتاب خاصی موردنظر نمی‌باشد. مطالعه کتاب‌های تخصصی به زبان انگلیسی توصیه می‌شود، مانند:

-         انگلیسی برای دانشجویان رشته روزنامه‌نگاری و علوم ارتباطات*/ نویسندگان: دکتر سید محمدضیاء حسینی، فهیمه معرفت / ناشر: انتشارات سمت/ نوبت چاپ: چهارم ـ ۱۳۸۴/ سال انتشار: ۱۳۷۶/ تعداد صفحات: ۲۲۷/ اهمیت مطالعه: ۵ (+ + + + +)

-         زبان انگلیسی تخصصی رشته روابط عمومی و ارتباطات/ نویسندگان: علی میرسعید قاضی، هوشنگ عباس‌زاده/ ناشر: انتشارات موسسه نشر علوم نوین/ نوبت چاپ: سوم ـ ۱۳۸۵/ سال انتشار: ۱۳۷۷/ تعداد صفحات: ۱۶۴/ اهمیت مطالعه: ۵ (+ + + + +)

-         رسانه و سیاست در انقلاب مشروطه ایران/ نویسنده: دکتر علی‌اصغر کیا/ ناشر: انتشارات سایه‌روشن/ نوبت چاپ: اول ـ ۱۳۸۰ / سال انتشار: ۱۳۸۰/ تعداد صفحات: ۳۱۴/ اهمیت مطالعه: ۳ (+ + +)

-         واژه‌نامه ارتباطات/ نویسنده: دکتر یونس شکرخواه / ناشر: انتشارات سروش/ نوبت چاپ: دوم ـ ۱۳۸۲/ سال انتشار: ۱۳۸۱/ تعداد صفحات: ۲۱۵ / اهمیت مطالعه: ۴ (+ + + +)

-         واژه‌نامه علوم مطبوعات و روزنامه‌نگاری/ نویسنده: دکتر عباسعلی مهاجری/ ناشر: انتشارات دانشیار/ نوبت چاپ: اول ـ ۱۳۸۳ / سال انتشار: ۱۳۸۳/ تعداد صفحات: ۶۰۸/ اهمیت مطالعه: ۱ (+)

د ـ تاریخ معاصر ایران و جهان و مسائل بین‌المللی مهم معاصر:

منابع خاصی موردنظر نیست. مطالعه تاریخ معاصر از آغاز قرن نوزدهم به بعد و مسائل بین‌المللی جهان از جنگ جهانی دوم به بعد پیشنهاد می‌شود. کتاب‌های زیر برای این سرفصل پیشنهاد می‌شود:

-         از سید ضیاء تا بختیار/ نویسنده: مسعود بهنود/ ناشر: دنیای دانش (جاویدان)  / نوبت چاپ: دهم ـ ۱۳۸۴/ سال انتشار: ۱۳۶۸/ تعداد صفحات: ۹۷۰/ اهمیت مطالعه: ۵ (+ + + + +)

-         ایران بین دو انقلاب/ نویسنده: یرواند آبراهامیان/ مترجمان: احمد گل‌محمدی، محمدابراهیم فتاحی‌ولیلایی/ ناشر: نشر نی/ نوبت چاپ: دهم ـ ۱۳۸۳/ سال انتشار: ۱۳۷۷/ تعداد صفحات: ۷۰۹/ اهمیت مطالعه: ۴ (+ + + +)

-         تاریخ مشروطه ایران/ نویسنده: احمد کسروی/ ناشر: موسسه انتشارات نگاه معاصر/ نوبت چاپ: دوم ـ ۱۳۸۴/ سال انتشار: ۱۳۸۱/ تعداد صفحات: ۹۵۱/ اهمیت مطالعه: ۲ (+ +)

-         از صبا تا نیما/ نویسنده: یحیی آرین‌پور/ ناشر: انتشارات زوار / نوبت چاپ: هشتم ـ ۱۳۸۲ / سال انتشار: ۱۳۷۲/ تعداد صفحات: ۹۶۲/ اهمیت مطالعه: ۴ (+ + + +)

-         تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران (۱۳۵۷ـ۱۳۲۰)/ نویسنده: دکتر سیدعلی‌رضا ازغندی/ ناشر: انتشارات سمت/ نوبت چاپ: دوم ـ ۱۳۸۳/ سال انتشار: ۱۳۸۲/ تعداد صفحات: ۴۱۴/ اهمیت مطالعه: ۱ (+)

-         تاریخ معاصر ایران/ نویسندگان: گروه تاریخ دفتر برنامه‌ریزی و تالیف کتاب‌های درسی/ ناشر: شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران/ نوبت چاپ: ۱۳۸۴/ تعداد صفحات: ۲۳۰/ اهمیت مطالعه: ۴ (+ + + +)

-         تاریخ تحلیلی مطبوعات ایران/ نویسنده: زنده‌یاد استاد محیط طباطبایی/ ناشر: انتشارات بعثت/ نوبت چاپ: دوم ـ ۱۳۷۵/ سال انتشار: ۱۳۶۶/ تعداد صفحات: ۳۲۳/ اهمیت مطالعه: ۴ (+ + + +)

-         مطبوعات سیاسی ایران در عصر مشروطیت/ نویسنده: عبدالرحیم ذاکرحسین/ ناشر: انتشارات دانشگاه تهران/ نوبت چاپ: چهارم ـ ۱۳۸۴/ سال انتشار: ۱۳۶۸/ تعداد صفحات: ۴۵۴/ اهمیت مطالعه: ۴ (+ + + +)

-         سرگذشت مطبوعات ایران/ نویسنده: سیدفرید قاسمی/ ناشر: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی/ نوبت چاپ: اول ـ ۱۳۸۰/ سال انتشار: ۱۳۸۰/ تعداد صفحات: ۲۰۷۱/ اهمیت مطالعه: ۲ (+ +)

-         رویدادهای مطبوعاتی ایران (۱۳۸۲ـ۱۲۱۵)/ نویسنده: سیدفرید قاسمی/ ناشر: انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها/ نوبت چاپ: اول ـ ۱۳۸۳/ سال انتشار: ۱۳۸۳/ تعداد صفحات: ۳۹۹/ اهمیت مطالعه: ۲ (+ +)

-         سیر ارتباطات اجتماعی در ایران/ نویسنده: پروفسور حمید مولانا با یادداشت‌های رضا مرزبان/ ناشر: انتشارات دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی/ نوبت چاپ: اول ـ ۱۳۵۸/ سال انتشار: ۱۳۵۸/ تعداد صفحات: ۳۰۵/ اهمیت مطالعه: ۳ (+ + +)

-         قدرت‌های جهان مطبوعات/ نویسنده: مارتین واکر/ مترجم: محمد قائد/ ناشر: نشر مرکز/ نوبت چاپ: دوم ـ ۱۳۸۲/ سال انتشار: ۱۳۷۲/ تعداد صفحات: ۳۵۲/ اهمیت مطالعه: ۳ (+ + +)

-         تاریخ مطبوعات جهان/ نویسندگان: پیر آلبر، فرناند ترو / مترجم: دکتر هوشنگ فرخجسته/ ناشر: انتشارات پاسارگاد/ نوبت چاپ: اول ـ ۱۳۶۳/ سال انتشار: ۱۳۶۳/ تعداد صفحات: ۲۱۵/ اهمیت مطالعه: ۲ (+ +)

هـ ـ آمار و روش تحقیق:

(در حد مباحث دروس آمار در علوم ‌اجتماعی، روش تحقیق در علوم‌ اجتماعی، تحلیل محتوای پیام‌های ارتباطی در دوره کارشناسی رشته علوم ارتباطات اجتماعی)

-         تحقیق در رسانه‌های جمعی / نویسندگان: راجر دی. ویمر، جوزف آر. دومینیک/ مترجم: دکتر کاووس سید‌امامی / ناشر: انتشارات سروش و مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه‌ای / نوبت چاپ: اول ـ ۱۳۸۴/ سال انتشار: ۱۳۸۴ / تعداد صفحات: ۹۵۹/ اهمیت مطالعه: ۵ (+ + + + +)

-         تحلیل پیام‌های رسانه‌ای: کاربرد تحلیل محتوای کمی در تحقیق/ نویسندگان: دانیل رایف، استفن لیسی، فریدریک جی. فیکو/ مترجم: مهدخت بروجردی‌علوی / ناشر: انتشارات سروش و مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه‌ای/ نوبت چاپ: دوم ـ ۱۳۸۵/ سال انتشار: ۱۳۸۰ / تعداد صفحات: ۲۲۱/ اهمیت مطالعه: ۳ (+ + +)

-         تحلیل محتوا: مبانی روش‌شناسی/ نویسنده: کلوس کریپندورف/ مترجم: هوشنگ نایبی / ناشر: نشر نی/ نوبت چاپ: دوم ـ ۱۳۸۳/ سال انتشار: ۱۳۷۸ / تعداد صفحات: ۲۶۱/ اهمیت مطالعه: ۳ (+ + +)

-         روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی/ نویسنده: ارل ببی/ مترجم: دکتر رضا فاضل/ ناشر: انتشارات سمت/ نوبت چاپ: دوم ـ ۱۳۸۴/ سال انتشار: ۱۳۸۱/ تعداد صفحات: ۱۰۱۹/ اهمیت مطالعه: ۵ (+ + + + +)

-         کندوکاوها و پنداشته‌ها/ نویسنده: دکتر فرامرز رفیع‌پور/ ناشر: شرکت سهامی انتشار/ نوبت چاپ: پانزدهم ـ ۱۳۸۴/ سال انتشار: ۱۳۶۰/ تعداد صفحات: ۴۴۷/ اهمیت مطالعه: ۳ (+ + +)

-         روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی (جلد اول)/ نویسنده: دکتر باقر ساروخانی/ ناشر: انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی/ نوبت چاپ: دهم ـ ۱۳۸۴/ سال انتشار: ۱۳۷۲/ تعداد صفحات: ۵۴۰/ قیمت: ۲۶۵۰۰ ریال/ اهمیت مطالعه: ۲ (+ +)

-         مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی/ نویسنده: دکتر علی دلاور/ ناشر: انتشارات رشد/ نوبت چاپ: چهارم ـ ۱۳۸۴/ سال انتشار: ۱۳۸۰/ تعداد صفحات: ۴۳۲/ اهمیت مطالعه: ۵ (+ + + + +)

-         مبانی پژوهش در علوم رفتاری/ نویسنده: فرد کرلینجر/ مترجمان: دکتر حسن پاشا‌شریفی، دکتر جعفر نجفی‌زند/ ناشر: انتشارات آوای نور/ نوبت چاپ: سوم ـ ۱۳۸۲/ سال انتشار: ۱۳۷۴ / تعداد صفحات: ۱۱۰۸/ اهمیت مطالعه: ۲ (+ +)

-         احتمالات و آمار کاربردی در روان‌شناسی و علوم تربیتی/ نویسنده: دکتر علی دلاور/ ناشر: انتشارات رشد/ نوبت چاپ: یازدهم ـ ۱۳۸۴سال انتشار: ۱۳۷۶/ تعداد صفحات: ۴۶۴/ اهمیت مطالعه: ۵ (+ + + + +)

-         مقدمه‌ای بر آمار در علوم اجتماعی/ نویسنده: نورمن کورتز/ مترجم: حبیب‌الله تیموری/ ناشر: نشر نی/ نوبت چاپ: سوم ـ ۱۳۸۳/ سال انتشار: ۱۳۷۴/ تعداد صفحات: ۴۰۸/ اهمیت مطالعه: ۲ (+ +)

-         روش‌های آماری/ نویسنده: دکتر کریم منصورفر/ ناشر: انتشارات دانشگاه تهران/ نوبت چاپ: هفتم ـ ۱۳۸۴/ سال انتشار: ۱۳۷۴/ تعداد صفحات: ۳۹۴/ اهمیت مطالعه: ۳ (+ + +)

-         آمار و روش تحقیق/ نویسندگان: علی اسماعیلی، دکتر اسماعیل بیابانگرد/ ناشر: انتشارات سنجش/ نوبت چاپ: دوم ـ ۱۳۸۱/ سال انتشار: ۱۳۸۲/ تعداد صفحات: ۲۱۹/ اهمیت مطالعه: ۲ (+ +)

مجموعه کتاب‌های تستی:

-         مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی/ سولات کنکور کارشناسی ارشد سراسری و آزاد سال‌های ۱۳۷۸ـ۱۳۷۴/ گردآورندگان: دکتر سیدرضا نقیب‌السادات، ابراهیم گودرزی‌فراهانی/ ناشر: انتشارات کارآفرینان/ نوبت چاپ: اول ـ ۱۳۷۹/ سال انتشار: ۱۳۷۹/ تعداد صفحات: ۳۱۶/ اهمیت مطالعه: ۳ (+ + +)

-         کنکور کارشناسی ارشد ارتباطات اجتماعی/ سولات آزمون کارشناسی ارشد سراسری سال‌های ۱۳۸۳ـ۱۳۸۱/ گردآورنده: حاجی محمداحمدی/ ناشر: انتشارات آزاد اندیشان با همکاری انتشارات کارآفرینان/ نوبت چاپ: اول ـ ۱۳۸۳/ سال انتشار: ۱۳۸۳/ تعداد صفحات: ۱۴۹/ اهمیت مطالعه: ۲ (+ +)

-         مجموعه سوال‌های کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی/سولات کنکور کارشناسی ارشد سراسری و آزاد سال‌های ۱۳۸۵ـ۱۳۷۸/ گردآورندگان: احسن حقگویی، محمدرشید صوفی/ ناشر: نشر پردازش/ نوبت چاپ: اول ـ ۱۳۸۵/ سال انتشار : ۱۳۸۵/ تعداد صفحات: ۳۰۴/ اهمیت مطالعه: ۴ (+ + + +)

 

منابع جامعه شناسی

نظریه‌های جامعه‌شناسی

1ـ زندگی و اندیشه بزرگان جامعه‌شناسی / لوئیس کوزر، ترجمة محسن ثلاثی

2ـ نظریه‌های جامعه‌شناسی در دوران معاصر/ جورج ریتزر، ترجمة محسن ثلاثی

۳-مکاتب و نظریه های جامعه شناسی/ دکتر تنهایی

۴-جامعه شناسی نظری (مبانی اصول و مفاهیم)/ دکتر تنهایی

۵ـ نظریه‌های جامعه‌شناسی / دکتر توسلی

۶-نظریه‌های جامعه‌شناسی / دکتر آزاد ارمکی

۷ـ جزوة نظریه‌های جامعه‌شناسی / دکتر عبدالهی (دانشگاه علامه)

۸ـ مراحل اساسی اندیشه در جامعه‌شناسی / ریمون آرون. ترجمة باقر پرهام

روش تحقیق در علوم‌اجتماعی

1ـ پیمایش در تحقیقات اجتماعی / دواس،دی.ای/(1376)، ترجمة هوشنگ نایبی /تهران/ نشرنی/چاپ اول

2ـ کندوکاوها و پنداشته‌ها / دکتر رفیع‌پور‏ ، فرامرز(1370)،/تهران/ شرکت‏ سهامی انتشار/ چاپ چهارم

3ـ روش‏های تحقیق در علوم اجتماعی (جلد اول) / دکتر ساروخانی، باقر (1372) تهران / پژوهشگاه علوم انسانی/ چاپ اول

4ـ نحوة انجام تحقیقات اجتماعی / ترز بیکر، ترجمه دکتر نایبی ، نشر نی

5- ستدلال‏ آماری در جامعه‏شناسی / مولر، ترجمه هوشنگ نایبی/چاپ اول / تهران/ نشرنی

6- روش تحقیق کاربردی / دکتر ازکیا / جلد اول / انتشارات کیهان

7- درآمدی برکاربرد  آمار در تحقیقات اجتماعی

 

8- سؤالات  آزمون کارشناسی ارشد از 1373 الی 1385

زبـان

1ـ زبان عمومی

2ـ زبان تخصصی در علوم اجتماعی. متون تخصصی هورتون، گیدنز، ریتزر و ....

3ـ مفاهیم و اصلاحات کلیدی علوم اجتماعی در کتابهای زمینه‌جامعه‌شناسی (آقای آریانپور) و جامعه‌شناسی گیدنز                   

حوزه های جامعه‌شناسی

1ـ جزوة جامعه‌شناسی شهری / دکتر صدیق سروستانی

2ـ جزوة جامعه‌شناسی انحرافات/ دکتر صدیق سروستانی

3ـ جامعه‌شناسی انحرافات / دکتر سخاوت

4ـ جزوة جامعه‌شناسی صنعتی / دکتر صدیق سروستانی

5ـ جامعه‌شناسی ارتباطات/ دکتر ساروخانی

6ـ جامعه‌شناسی خانواده / دکتر ساروخانی

 7ـ جامعه‌شناسی پزشکی / دکتر توکل

 8ـ جامعه‌شناسی روستایی/ دکتر وثوقی

  9ـ جامعه‌شناسی روستایی / دکتر ازکیا

 10ـ جامعه‌شناسی توسعه / دکتر ازکیا

11ـ جامعه‌شناسی توسعه و توسعه نیافتگی / دکتر ازکیا

12ـ  جزوة روانشناسی اجتماعی / دکتر محسنی تبریزی

 13ـ جزوة جامعه‌شناسی انقلاب / دکتر پناهی (دانشگاه علامه)

 14ـ انقلاب و بسیج سیاسی / دکتر بشیریه

 15ـ تئوری‌های انقلاب / استانفورد کوهن، ترجمة علیرضا طیب

 

۱۶ـ تغییرات اجتماعی / گی‌، روشه ، ترجمة دکتر وثوقی

 17ـ جامعه‌شناسی سازمان‌ها/ آقای صبوری

 18ـ جامعه‌شناسی کار و شغل / دکتر توسلی

 19ـ جزوة جامعه‌شناسی آموزش و پرورش / دکتر توسلی

20- جامعه‌شناسی آموزش و پرورش/ دکتر علاقه‌بند

 21ـ جامعه‌شناسی سیاسی / دکتر بشیریه

22- جامعه‌شناسی ادبیات / دکتر کتبی

23ـ قشربندی اجتماعی/ دکتر ملک، انتشارات پیام‌نور

 24ـ جامعه‌شناسی/ گیدنز

 

منابع رشته های پژوهشگری

نظریه‌های جامعه‌شناسی

1ـ زندگی و اندیشه بزرگان جامعه‌شناسی / لوئیس کوزر، ترجمة محسن ثلاثی

2ـ جزوه نظریه‌های جامعه‌شناسی/ خانم‌دکتر فریده ممتاز(جزوه‌ در مرکز آموزش ‌جهاد ‌دانشگاهی ‌موجود ‌است)

3ـ نظریه‌های جامعه‌شناسی دردوران معاصر / جورج ریتزر، ترجمة محسن ثلاثی

4ـ نظریه‌های جامعه‌شناسی / دکتر غلامعباس توسلی

روش تحقیق در علوم‌اجتماعی

1ـ کندوکاوها و پنداشته‌ها / دکتر فرامرز رفیع‌پور(1370)، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ چهارم

2- تکنیک‏های خاص تحقیق / دکتر رفیع‏پور

3- پیمایش در تحقیقات اجتماعی / دواس، ای ، ترجمة هوشنگ نایبی ، نشر نی، تهران، چاپ اول

4- نحوة انجام تحقیقات اجتماعی / بیکر- ترزال ، ترجمه هوشنگ نایبی، نشرنی

 

5- تکنیک‏های خاص تحقیق / دکتر قاضی طباطبای

زبـان

1ـ زبان عمومی

2ـ زبان تخصصی در علوم اجتماعی، متون تخصصی هورتون و ....

3ـ مفاهیم و اصلاحات کلیدی علوم اجتماعی در کتابهای زمینه‌جامعه‌شناسی (آقای آریانپور) و جامعه‌شناسی گیدنز 

آمار و ریاضی

1-      کتاب روش‌های آماری/ دکتر کریم منصور‌فر، انتشارات دانشگاه تهران

2-      ریاضیات برای دانشجویان علوم اجتماعی/ دکتر کریم منصور‌فر، نشر سمت

3-      استدلال آماری در جامعه شناسی / مولر ، ترجمة دکتر نایبی ، نشر ن

4-      جزوه آمار مقدماتی و آمار برای علوم اجتماعی/ دکتر مسعود چلبی، دانشگاه شهید بهشتی.

 

منابع کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی  و رفاه اجتماعی

     نظریه‌های جامعه‌شناسی      

1ـ زندگی و اندیشه بزرگان جامعه‌شناسی / لوئیس کوزر، ترجمة محسن ثلاثی

2ـ نظریه‌های جامعه‌شناسی در دوران معاصر/ جورج ریتزر، ترجمة محسن ثلاثی

3ـ درآمدی بر مکاتب و نظریه های جامعه شناسی/ دکتر تنهایی

4- نظریه‌های جامعه‌شناسی / دکتر توسلی

5ـ نظریه‌های جامعه‌شناسی / دکتر آزاد ارمکی

6ـ جزوة نظریه‌های جامعه‌شناسی / دکتر عبدالهی (دانشگاه علامه)

7ـ مراحل اساسی اندیشه در جامعه‌شناسی / ریمون آرون. ترجمة باقر پرهام

  • روش تحقیق در علوم‌اجتماعی

1ـ پیمایش در تحقیقات اجتماعی / دواس،دی.ای/(1376)، ترجمة هوشنگ نایبی /تهران/ نشرنی/چاپ اول

2ـ کندوکاوها و پنداشته‌ها / دکتر رفیع‌پور‏ ، فرامرز(1370)،/تهران/ شرکت‏ سهامی انتشار/ چاپ چهارم

3ـ روش‏های تحقیق در علوم اجتماعی (جلد اول) / دکتر ساروخانی، باقر (1372) تهران / پژوهشگاه علوم انسانی/ چاپ اول

4ـ نحوة انجام تحقیقات اجتماعی / ترز بیکر، ترجمه دکتر نایبی ، نشر نی

5-استدلال‏ آماری در جامعه‏شناسی / مولر، ترجمه هوشنگ نایبی/چاپ اول / تهران/ نشرنی

6- روش تحقیق کاربردی / دکتر ازکیا / جلد اول / انتشارات کیهان

7- درآمدی برکاربرد  آمار در تحقیقات اجتماعی

8- سؤالات  آزمون کارشناسی ارشد از 1373 الی 1385

  • زبـان

1ـ زبان عمومی

2ـ زبان تخصصی در علوم اجتماعی. متون تخصصی هورتون، گیدنز، ریتزر و ....

3ـ مفاهیم و اصلاحات کلیدی علوم اجتماعی در کتابهای زمینه‌جامعه‌شناسی (آقای آریانپور) و جامعه‌شناسی گیدنز  ...

•      حوزه‌های برنامه‌ریزی رفاه اجتماعی

1ـ تامین اجتماعی:

الف: کتاب تأمین اجتماعی ـ دکتر طالب، انتشارات آستان قدس رضوی

ب‌: کتاب تامین اجتماعی، دکتر پناهی، انتشارات موسسه تامین اجتماعی

2ـ رفاه اجتماعی:

الف:کتاب نظربه رفاه نوشته تونی فیتزپتربک ترجمه هرمزهمایون‌پور»نشرگام‌نو

ب :رفاه اجتماعی ـ دکتر زاهدی اصل

ج‌: رفاه اجتماعی ـ باری ترجمه سید مرتضی نوربخش

چ: نظریه رفاه ـ پیتس فریتریک: ترجمه: هرمز همایون‌پور(گام نو ـ پژوهش در تأمین اجتماعی)

ح: کتاب، جهان رها شده، سخنرانی آنتونی گیدنز، انتشارات علم و ادب

3ـ جامعه‌شناسی توسعه:

الف: جامعه‌شناسی توسعه، دکتر ازکیا ودکتر غفاری ، انتشارات کلمه

ب:جامعه شناسی تغییرات اجتماعی تالبف دکترغفاری آقای ابراهبمی

ج‌: تغییرات اجتماعی و توسعه ـ آلوین‌سو، توجمه مظاهری

4ـ برنامه‌ریزی

الف: جزوه "کلیات برنامه‌ریزی" دکتر انصاری

5ـ سازماندهی و مدیریت:

الف:کتاب اصول مدیریت تالیف دکتررضائیان

ب: کتاب "سازماندهی و مدیریت" دکتر امیرکبیری

ج‌: کتاب "سازماندهی و مدیریت " دکتر اقتداری

6ـ تعاون:

الف : مبانی تعاون ـ دکتر انصاری ـ انتشارات پیام نور

ب‌: اصول و اندیشه‌های تعاونی "دکتر طالب، انتشارات دانشگاه تهران

پ‌: جزوه سیر تحول تعاونیها ، دکتر حمید انصاری

ت : جزوه انواع و کارکرد تعاونی‌ها، دکتر حمید انصاری

ث : زمینه‌ها و شیوه‌های همیاری، دکتر مهدی طالب

ج: کتاب "حقوق تعاون" دکتر حسنی    

7ـ اقتصاد:

 

1. کتاب اقتصاد کلان تألیف یوسف فرجی_ روزبهانی

2. کتاب اقتصاد خرد سالواتوره و محسن نظری

3. کتاب اقتصاد  نوشته ساموئد سن و نورد هاوس و ترجمه نوروزی و رحماندوست

4. جزوات "اصول علم اقتصاد " دکتر موسایی، "اقتصاد خرد" دکتر موسایی ،"اقتصاد کلان" دکتر

5.  "اقتصاد خرد" دکتر موسایی 

6. کتاب "اقتصاد ایران" دکتر ابریشمی

7. کتاب "اقتصاد ایران" دکتر رزاقی

8. کتاب, نفت، دولت و صنعتی شدن ـ نوشته: مسعود کارشناس، انتشارات گام‌نو.

 

 

منابع رشته مطالعات زنان

««« براساس سرفصل‌های گروه مطالعات زنان دانشگاه الزهرا (س) »»»

الف ـ مبانی

    1ـ جامعه‌شناسی / آنتونی گیدنز، ترجمه منوچهر صبوری

    2ـ مبانی روانشناسی/ هیلگارد

    3ـ مبانی جامعه‌شناسی / بروس کوئن

ب ـ نظریه‌های جامعه‌شناسی

    1ـ زندگی و اندیشه بزرگان جامعه‌شناسی / لوئیس کوزر، ترجمة محسن ثلاثی

    2ـ نظریه‌های جامعه‌شناسی در دوران معاصر/ جورج ریتزر، ترجمة محسن ثلاثی

    3ـ نظریه‌های جامعه‌شناسی / دکتر توسلی

 

    4ـ نظریه‌های جامعه‌شناسی / دکتر آزاد ارمکی   

ب‌ـ روش تحقیق

    1ـ روش تحقیق در علوم‌اجتماعی جلد اول / دکتر ساروخانی

    2ـ مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی / دکتر دلاور

    3ـ کندوکاوها و پنداشته‌ها / دکتر فرامرز رفیع‌پور

4- نحوة انجام تحقیقات اجتماعی / بیکر- ترز ال، ترجمة هوشنگ نایبی ، نشر نی

5-استدلا‏ل آماری در جامعه شناسی / مولر ، ج اچ و دیگران ، ترجمة هوشنگ نایبی ، نشر نی

6- آمار و احتمالات کاربردی / دلاور

ج ـ حوزه‌ها

    1ـ نظام حقوق زن در اسلام / استاد مطهری

    2ـ حقوق خانواده/ محقق داماد

    3ـ تفسیر سورة نور و نساء

4ـ حقوق خانواده/ دکتر ناصر کاتوزیان

5ـ مختصر حقوق خانواده/ دکتر اسدا... امامی و دکتر سید حسین صفایی

د ـ زبان

    1ـ زبان عمومی

    2ـ زبان تخصصی در علوم اجتماعی. متون تخصصی هورتون، گیدنز، ریتزر و ....

    3ـ مفاهیم و اصلاحات کلیدی علوم اجتماعی در کتابهای زمینه‌جامعه‌شناسی (آقای آریانپور) وجامعه‌شناسی گیدنز  ...

 

 

 

 

 

منابع کارشناسی ارشد جامعه شناسی توسعه

 

نظریه‌های جامعه‌شناسی

1ـ زندگی و اندیشه بزرگان جامعه‌شناسی / لوئیس کوزر، ترجمة محسن ثلاثی

2ـ نظریه‌های جامعه‌شناسی در دوران معاصر/ جورج ریتزر، ترجمة محسن ثلاثی

۳-مکاتب و نظریه های جامعه شناسی

۴ـ نظریه‌های جامعه‌شناسی / دکتر توسلی

۵ـ نظریه‌های جامعه‌شناسی / دکتر آزاد ارمکی

۶ـ جزوة نظریه‌های جامعه‌شناسی / دکتر عبدالهی (دانشگاه علامه)

۷ـ مراحل اساسی اندیشه در جامعه‌شناسی / ریمون آرون. ترجمة باقر پرهام

روش تحقیق در علوم‌اجتماعی

1ـ پیمایش در تحقیقات اجتماعی / دواس،دی.ای/(1376)، ترجمة هوشنگ نایبی /تهران/ نشرنی/چاپ اول

2ـ کندوکاوها و پنداشته‌ها / دکتر رفیع‌پور‏ ، فرامرز(1370)،/تهران/ شرکت‏ سهامی انتشار/ چاپ چهارم

3ـ روش‏های تحقیق در علوم اجتماعی (جلد اول) / دکتر ساروخانی، باقر (1372) تهران / پژوهشگاه علوم   انسانی/ چاپ اول

4ـ نحوة انجام تحقیقات اجتماعی / ترز بیکر، ترجمه دکتر نایبی ، نشر نی

5-استدلال‏ آماری در جامعه‏شناسی / مولر، ترجمه هوشنگ نایبی/چاپ اول / تهران/ نشرنی

6- روش تحقیق کاربردی / دکتر ازکیا / جلد اول / انتشارات کیهان

7- درآمدی برکاربرد  آمار در تحقیقات اجتماعی

8- سؤالات  آزمون کارشناسی ارشد از 1373 الی 1385

زبـان

 

1ـ زبان عمومی

2ـ زبان تخصصی در علوم اجتماعی. متون تخصصی هورتون، گیدنز، ریتزر و ....

3ـ مفاهیم و اصلاحات کلیدی علوم اجتماعی در کتابهای زمینه‌جامعه‌شناسی (آقای آریانپور) و جامعه‌شناسی گیدنز  ...

حوزه های توسعه

1ـ جامعه‌شناسی توسعه:

الف: جامعه‌شناسی توسعه ـ دکتر ازکیا و غفاری، انتشارات کلمه

ب‌: جامعه‌شناسی توسعه و توسعه نیافتگی روستایی ایران، دکتر ازکیا

ج: تغییرات اجتماعی و توسعه. آلوین‌سو، ترجمه مظاهری، انتشارات مطالعات راهبردی

2ـ جامعه‌شناسی روستایی:

الف: جامعه‌شناسی روستایی، دکتر وثوقی، انتشارات کیهان

ب‌: جامعه‌شناسی توسعه و توسعه نیافتگی، دکتر ازکیا، انتشارات اطلاعات

ج‌: مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی روستایی ، دکتر ازکیا

د: مدیریت روستایی در ایران ، دکتر مهدی طالب

3ـ برنامه‌ریزی:

الف: جزوه، کلیات برنامه‌ریزی، دکتر انصاری

4ـ سازماندهی و مدیریت:

الف: کتاب "سازماندهی و مدیریت"، دکتر امیر کبیری

ب‌: کتاب "سازماندهی و مدیریت"، دکتر اقتداری

5ـ تغییرات اجتماعی:

الف: تغییرات اجتماعی، گی‌روشه، ترجمه دکتر وثوقی

 

 

 

منابع رشته ارتباطات

 

الف ـ مبانی کلی ارتباطات اجتماعی

(مباحث شناخت وسایل ارتباط جمعی، نظریه‌های ارتباط جمعی، حقوق ارتباط جمعی، ارتباطات بین‌المللی، مخاطبان ارتباطات)

 کتاب وسائل ارتباط جمعی، تألیف دکتر کاظم معتمد‌نژاد،تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، 1371.

کتاب حقوق مطبوعات، تألیف دکتر کاظم معتمد‌نژاد، تهران: انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلام1379.

کتاب ارتباط‌شناسی، تألیف دکتر مهدی محسنیان‌راد، تهران: انتشارات سروش، 1369.

 کتاب جامعه‌شناسی وسائل ارتباط جمعی ، تألیف ژان‌کازنو، ترجمه دکتر ساروخانی و دکتر محسنی، تهران: انتشارات اطلاعات، 1365.

 کتاب مبانی ارتباط جمعی، تألیف دکتر سید‌محمد دادگران، تهران: انتشارات فیروزه، 1374.

کتاب یک جهان، چند صدا، ویرایش شون‌مک براید، ترجمه ایرج‌پاد، تهران: انتشارات سروش، 1369.

کتاب کاربرد نظریه‌های ارتباطات، تألیف ویندال، سیگنایرز و اولسون، ترجمه دکتر علی‌رضا دهقان، تهران: انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها، 1376.

کتاب نظریه‌ رسانه‌ها، تألیف فرد اینگلیس، ترجمه محمود حقیقت کاشانی، تهران: انتشارات مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه‌ای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، 1377.

 کتاب ارتباطات اقناعی، تألیف اتولربینگر، ترجمه علی رستمی، تهران: انتشارات مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه‌ای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، 1376.

 کتاب تلویزیون در زندگی کودکان ما، تألیف شرام، لابل، پارکر، ترجمه محمود حقیقت‌کاشانی، تهران: انتشارات مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه‌ای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، 1377.

مقالات مربوط در فصلنامه رسانه

کتاب مفاهیم و نظریه‌های ارتباطات، تألیف دکتر هرمز مهرداد، سال 1379.

ب‌ـ اصول روزنامه‌نگاری:

 

(مباحث دروس: شیوة نگارش فارسی در مطبوعات، اصول روزنامه‌نگاری، روزنامه‌نگاری عملی 1 و 2، ویراستاری و مدیریت اخبار)

کتاب روزنامه‌نگاری، با فصلی جدید در بازنگری روزنامه‌نگاری معاصر، تألیف دکتر کاظم معتمد‌نژاد با همکاری دکتر ابوالقاسم منصفی، تهران: نشر سپهر، 1368.

کتاب روزنامه‌نگاری نوین،تألیف دکتر نعیم بدیعی و حسین قندی، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، 1378.

کتاب مقاله‌نویسی، تألیف حسین قندی، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، 1376.

کتاب شیوة نگارش فارسی در مطبوعات، تألیف شادروان حسین عماد افشار، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی، 1372.

 

         

ج ـ زبان تخصصی (انگلیسی):

در حد درک متون تخصصی ارتباطات اجتماعی و واژگان.

کتاب خاصی مورد نظر نمی‌باشد. مطالعه کتاب‌های تخصصی به زبان انگلیسی توصیه می‌شود. مانند:

 کتاب انگلیسی برای دانشجویان روزنامه‌نگاری و علوم ارتباطات، تألیف دکتر سید‌محمد ضیاء حسینی و فهیمه معرفت، تهران: انتشارات سمت، 1997.

 کتاب زبان انگلیسی تخصصی روابط عمومی و ارتباطات، تألیف علی‌ میر‌سعید قاضی و هوشنگ عباس‌زاده، تهران: انتشارات موسسة نشر علم نوین، 1377.

کتاب انگلیسی رسانه و سیاست، تألیف دکتر علی‌‌اصغر کیا، تهران: انتشارات سایه روشن ، 1380.

د - تاریخ معاصر ایران و جهان و مسایل بین‌المللی مهم معاصر:

منابع خاصی مورد نظر نیست، مطالعه تاریخ معاصر از آغاز قرن نوزدهم به بعد و مسایل بین‌المللی جهان از جنگ بین‌الملل دوم به بعد پیشنهاد می‌شود.

هـ ـ آمار و روش تحقیق:

 (در حد مباحث دروس آمار در علوم اجتماعی، روش تحقیق در علوم اجتماعی، تحلیل محتوای پیام‌های ارتباطی در دورة کارشناسی رشتة علوم ارتباطات اجتماعی)

کتاب روشهای تحقیق در علوم اجتماعی، تألیف ببی، ارل. ترجمه رضا ـ فاضل انتشارات سمت.

 

کتاب مبانی پژوهش در علوم رفتاری، تألیف فرد کرلینجر، ترجمه حسن پاشا شریفی و دکتر جعفر نجفی زند، جلد اول و دوم، تهران: انتشارات آوای نور، 1374.

جزوه روش‏تحقیق دکتر عبداللهیان، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.

کتاب کند و کاوها و پنداشته‌ها، تألیف دکتر فرامرز رفیع‌پور، تهران: انتشارات شرکت انتشار، 1372.

کتاب احتمالات و آمار کاربردی در روان‌شناسی و علوم تربیتی، تألیف دکتر علی‌دلاور، تهران: انتشارات رشد.

استدلال آماری در جامعه‏شناسی ، مولر، ج، اچ و دیگران(1378)، ترجمة هوشنگ نایبی،چاپ اول،نشر نی

سؤالات آزمون کارشناسی ارشد از 1373 الی 1385

 

منابع جمعیت شناسی

نظریه‌های جامعه‌شناسی

1ـ نظریه‌های جامعه‌شناسی در دوران معاصر/ جورج ریتزر، ترجمة محسن ثلاثی

2ـ زندگی و اندیشه بزرگان جامعه‌شناسی / لوئیس کوزر، ترجمة محسن ثلاثی

3ـ نظریه‌های جامعه‌شناسی / دکتر توسلی

4ـ مراحل اساسی اندیشه در جامعه‌شناسی / ریمون آرون. ترجمة باقر پرهام

5ـ نظریه‌های جامعه‌شناسی / دکتر آزاد ارمکی

6ـ جزوة نظریه‌های جامعه‌شناسی / دکتر عبدالهی (دانشگاه علامه)

روش تحقیق در علوم‌اجتماعی

1ـ پیمایش در تحقیقات اجتماعی / دواس،دی.ای/(1376)، ترجمة هوشنگ نایبی /تهران/ نشرنی/چاپ اول

2ـ کندوکاوها و پنداشته‌ها / دکتر رفیع‌پور‏ ، فرامرز(1370)،/تهران/ شرکت‏ سهامی انتشار/ چاپ چهارم

3ـ روش‏های تحقیق در علوم اجتماعی (جلد اول) / دکتر ساروخانی، باقر (1372) تهران / پژوهشگاه علوم انسانی/ چاپ اول

4ـ نحوة انجام تحقیقات اجتماعی / ترز بیکر، ترجمه دکتر نایبی ، نشر نی

 

5-استدلال‏ آماری در جامعه‏شناسی / مولر، ترجمه هوشنگ نایبی/چاپ اول / تهران/ نشرنی

6-   روش تحقیق کاربردی / دکتر ازکیا / جلد اول/ انتشارات کیهان

7- درآمدی برکاربرد  آمار در تحقیقات اجتماعی

8- سؤالات  آزمون کارشناسی ارشد از 1373 الی 1385

زبـان

1ـ زبان عمومی

2ـ زبان تخصصی در علوم اجتماعی. متون تخصصی هورتون، گیدنز، ریتزر و ....

3ـ مفاهیم و اصطلاحات کلیدی علوم اجتماعی در کتابهای زمینه‌جامعه‌شناسی (آقای آریانپور) و جامعه‌شناسی گیدنز  ...

 

حوزه‌های جمعیت‌شناسی(ضریب 3)

1ـ مبانی جمعیت‌شناسی/ دکتر مهدی امانی، انتشارات سمت

2ـ مبانی جمعیت‌شناسی/ دکتر تقوی

3ـ جمعیت‌شناسی عمومی/ دکتر جمشید بهنام

4ـ جمعیت‌شناسی جهان/ دکتر مهدی امانی

5ـ روشهای تحلیل جمعیت‌شناسی/ پولارد و دیگران، ترجمه دانشگاه شیراز

6ـ روشهای تحلیل جمعیت‌شناسی/ دکتر حبیب‌اله زنجانی

7ـ روشهای تحلیل جمعیت‌شناسی/ دکتر شهلا کاظمی‌پور

8ـ روشهای تحلیل جمعیت‌شناسی/ دکتر اسماعیل مجد آبادی و ...

9ـ کاربرد جمعیت‌شناسی/ دکتر تقوی

11ـ جمعیت، توسعه و بهداشت باروری/ دکتر محمد میرزائی، دکتر زنجانی و دیگران

12ـ نظریات جمعیت‌شناسی/ دکتر احمد کتابی

 

13ـ جزوه جمعیت‌شناسی اقتصادی، اجتماعی/ دکتر محمد میرزائی

14ـ مقدمات آمار/ دکتر کریم منصورفر         

 

منابع انسان‌شناسی

نظریه‌های جامعه‌شناسی

1ـ نظریه‌های جامعه‌شناسی در دوران معاصر/ جورج ریتزر، ترجمة محسن ثلاثی

2ـ زندگی و اندیشه بزرگان جامعه‌شناسی / لوئیس کوزر، ترجمة محسن ثلاثی

3ـ نظریه‌های جامعه‌شناسی / دکتر توسلی

4ـ مراحل اساسی اندیشه در جامعه‌شناسی / ریمون آرون. ترجمة باقر پرهام

5ـ نظریه‌های جامعه‌شناسی / دکتر آزاد ارمکی

6ـ جزوة نظریه‌های جامعه‌شناسی / دکتر عبدالهی (دانشگاه علامه)

روش تحقیق در علوم‌اجتماعی

1ـ پیمایش در تحقیقات اجتماعی / دواس،دی.ای/(1376)، ترجمة هوشنگ نایبی /تهران/ نشرنی/چاپ اول

2ـ کندوکاوها و پنداشته‌ها / دکتر رفیع‌پور‏ ، فرامرز(1370)،/تهران/ شرکت‏ سهامی انتشار/ چاپ چهارم

3ـ روش‏های تحقیق در علوم اجتماعی (جلد اول) / دکتر ساروخانی، باقر (1372) تهران / پژوهشگاه علوم انسانی/ چاپ اول

4ـ نحوة انجام تحقیقات اجتماعی / ترز بیکر، ترجمه دکتر نایبی ، نشر نی

5-استدلال‏ آماری در جامعه‏شناسی / مولر، ترجمه هوشنگ نایبی/چاپ اول / تهران/ نشرنی

6- روش تحقیق کاربردی/ دکتر ازکیا / جلد اول / انتشارات کیهان

7- درآمدی برکاربرد  آمار در تحقیقات اجتماعی

8- سؤالات  آزمون کارشناسی ارشد از 1373 الی 1385

 

 

زبـان

1ـ زبان عمومی

2ـ زبان تخصصی در علوم اجتماعی. متون تخصصی هورتون، گیدنز، ریتزر و ....

3ـ مفاهیم و اصلاحات کلیدی علوم اجتماعی در کتابهای زمینه‌جامعه‌شناسی (آقای آریانپور) و جامعه‌شناسی گیدنز  ...

 حوزه‌های انسان‌شناسی

1ـ مبانی انسان‌شناسی (گردشهر با چراغ) / دکتر روح‌الامینی

2ـ انسان‌شناسی فرهنگی/ ترجمه آقای ثلاثی

3ـ روش‌تحقیق در انسان‌شناسی / ترجمه آقای ثلاثی

4ـ انسان‌شناسی عمومی / دکتر عسگری خانقاه

5ـ تاریخ اندیشه و نظریه‌های انسان‌شناسی / دکتر ناصر فکوهی

6ـ جزوه مردم‌شناسی ما قبل تاریخ/ دکتررفیع‌فر

7ـ جزوه انسان‌شناسی باستان‌شناسی / دکتر رفیع‌فر

8ـ روش، بینش، تجربه / دکتر عسکری‌خانقاه

9ـ جزوه انسان‌شناسی زبان‌شناختی / دکتر مدرسی و خانم نرسیسیانس

10ـ جزوه نظام خویشاوندی / دکتر مقصودی

11ـ انسان‌شناسی زیستی / دکتر عسکری خانقاه

12ـ زمینه فرهنگ‌شناسی / دکتر روح‌الامینی

13ـ نظریه‌های مردم‌شناسی / مروین گاربارینو/ ترجمه عباس محمدی‌اصل

14ـ تاریخ مردم شناسی / هیس / ترجمه ابوالقاسم طاهری

15ـ تاملی بر خاستگاه جامعه‌روستایی / دکتر رفیع‌فر، مجله دانشنامه جهان اسلام

16ـ فرهنگ برادوستی / دکتر رفیع‌فر / دانشنامه جهان اسلام

 

17ـ منشأ عالم، حیات، انسان و زبان / دکتر رفیع‌فر، نشر آگه

18ـ انسان‌شناسی شهری / دکتر فکوهی

19ـ درآمدی بر انسان شناسی/ کلودریوییر

20ـ انسان‌شناسی سیاسی/کلودریوییر/ ترجمه دکتر ناصر فکوهی

21ـ درآمدی بر اسنان شناسی/ سایمون کلمن/ ترجمه دکتر ثلاثی

22ـ گسترة علوم انسانی ترجمه: دکتر فکوهی/ دکتر رفیع‌فر/ دکتر کتبی

 

منابع مطالعات فرهنگی (دانشگاه علامه‏طباطبایی)

الف- فرهنگ و ادب ایران

1ـ باستانی پاریزی، محمد ابراهیم(1356) حماسة کویر. تهران: انتشارات امیرکبیر

2ـ نیرنوری، عبدالحمید(1375) سهم ایران در فرهنگ جهان، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

3ـ زرین‌کوب، عبدالحسین(   ) کارنامه اسلام، تهران، امیرکبیر

4ـ فرهادی، مرتضی (1380) واره: نوعی تعاون سنتی کهن زنانه در ایران(مقدمة مولف)، تهران،1380

5ـ فرهادی، مرتضی(1371) فرهنگ یاریگری در ایران. مرکز نشر دانشگاهی

6ـ فرهادی، مرتضی(1378)مردم‌نگاری دانش‌ها و فن‌آوری‌های سنتی در ایران.نمایة پژوهش،شمارة 12 و 11

7ـ شایگان، داریوش(1381) افسون‌زدگی جدید، ترجمة فاطمه ولیانی، تهران، 1381. نشر و پژوهش فرزان.

8ـ دستغیب، عبدالعلی، سایه روشن‌های شعر نو فارسی.

9ـ شفیعی کدکنی، صور خیال در شعر فارسی

10ـ  از صبا تا نیما (جلد دوم)

11ـ آل احمد، جلال، غرب زدگی

 

 

ب: روش‌تحقیق

1ـ سیلورمن(1379) روشهای تحقیق کیفی، ترجمة محسن ثلاثی

2ـ ذکائی، محمد سعید(1381) نظریه و روش در تحقیقات کیفی، فصلنامة علوم اجتماعی، شمارة 17

پ: مفاهیم و نظریه‌ها

1ـ دیورینگ، سایمون(1382) مطالعات فرهنگی، ترجمة نیما ملک محمدی و شهریار وقفی‌پور، شابک.

2ـ استریناتی، دومینیک(1380) مقدمه‌ای بر نظریه‌های فرهنگ عامه ، ترجمه ثریا پاک‌نظر

3ـ بیلینگتون، رزا و همکاران(1380) فرهنگ و جامعه

ت: مردم‌ِشناسی

1ـ بیتس، دانیل (1375) انسان‌شناسی فرهنگی، ترجمه محسن ثلاثی.

2ـ فکوهی، ناصر(1382) تاریخ اندیشه و نظریه‌های انسان‌شناسی، تهران، نشر نی.

3ـ پلتو، پرنی(1375) روش‌تحقیق در انسان‌شناسی، تهران، انتشارات علمی

4ـ اسپرولی، جیمز و لک‌کوردی(1372) پژوهش فرهنگی، مردم‌نگاری از جوامع پیچیده، ترجمه ملک‌محمدی        

نظریه ها:

1ـ زندگی و اندیشه بزرگان جامعه‌شناسی / لوئیس کوزر، ترجمة محسن ثلاثی

2ـ نظریه‌های جامعه‌شناسی در دوران معاصر/ جورج ریتزر، ترجمة محسن ثلاثی

3ـ نظریه‌های جامعه‌شناسی / دکتر توسلی

4ـ نظریه‌های جامعه‌شناسی / دکتر آزاد ارمکی

5ـ جزوة نظریه‌های جامعه‌شناسی / دکتر عبدالهی (دانشگاه علامه)

6ـ مراحل اساسی اندیشه در جامعه‌شناسی / ریمون آرون. ترجمة باقر پرهام

  روش تحقیق در علوم‌اجتماعی

1ـ پیمایش در تحقیقات اجتماعی / دواس،دی.ای/(1376)، ترجمة هوشنگ نایبی /تهران/ نشرنی/چاپ اول

 

2ـ کندوکاوها و پنداشته‌ها / دکتر رفیع‌پور‏ ، فرامرز(1370)،/تهران/ شرکت‏ سهامی انتشار/ چاپ چهارم

3ـ روش‏های تحقیق در علوم اجتماعی (جلد اول) / دکتر ساروخانی، باقر (1372) تهران / پژوهشگاه علوم انسانی/ چاپ اول

4ـ نحوة انجام تحقیقات اجتماعی / ترز بیکر، ترجمه دکتر نایبی ، نشر نی

5-استدلال‏ آماری در جامعه‏شناسی / مولر، ترجمه هوشنگ نایبی/چاپ اول / تهران/ نشرنی

6- روش تحقیق کاربردی / دکتر ازکیا / جلد اول / انتشارات کیهان

7- درآمدی برکاربرد  آمار در تحقیقات اجتماعی

8- سؤالات  آزمون کارشناسی ارشد از 1373 الی 1385

زبـان

1ـ زبان عمومی

2ـ زبان تخصصی در علوم اجتماعی. متون تخصصی هورتون، گیدنز، ریتزر و ....

3ـ مفاهیم و اصطلاحات کلیدی علوم اجتماعی در کتابهای زمینه‌جامعه‌شناسی (آقای آریانپور) و جامعه‌شناسی گیدنز  ...